UKS SPARTA CZYŻOWICE

Postanowienia końcowe

XVII. Postanowienia końcowe

1. Na turniejach rozgrywanych pod patronatem Unii Graczy Hokeja Stołowego każde spotkanie sędziuje sędzia . W przypadku wykonywania rzutów karnych decydujących o zwycięzcy meczu (patrz postanowienie XV pkt.14) sędziuje 3 sędziów.

2. Żaden sędzia nie może być spokrewniony z którymkolwiek zawodnikiem (trenerem) jak również nie może być z tego samego klubu co zawodnicy rozgrywający między sobą mecz. Każdy zawodnik ma prawo dowiedzieć się czy te warunki są spełnione. Jeżeli wymienione warunki nie są spełnione może złożyć protest i zażądać wymiany sędziego, trzeba tego jednak dokonać przed rozpoczęciem meczu. Późniejsze protesty nie będą brane pod uwagę. Jeżeli ma miejsce celowe zatajenie informacji o pokrewieństwie lub przynależności do tego samego klubu, mecz taki rozstrzygnięty zostaje jako walkower na niekorzyść zawodnika, który z sędzią pozostaje w niedozwolonym pokrewieństwie lub przynależności klubowej. W takim przypadku obaj winni (sędzia i zawodnik) zostają wykluczeni z turnieju.

3. Sędzia, który nie spełnia warunków punktu 2 może sędziować spotkanie tylko w wypadku kiedy obydwaj zawodnicy biorący w nim udział wiedzą o zaistniałej sytuacji i nie zgłaszają sprzeciwu.

4. Podczas osądzania sytuacji spornych decyduje zdanie większości. Jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia decyduje werdykt sędziowski. W wypadku kiedy przeciwnicy są zgodni co do oceny zaistniałej sytuacji, werdykt sędziego jest nieważny.

5. Sędzia ma prawo według własnego uznania w zależności od powagi sytuacji zdecydować o mniejszej lub żadnej karze dla winowajcy niż mowa o tym w przepisach. Dotyczy to głównie technicznych przewinień karanych przyznaniem bramki technicznej, rzutem karnym, lub dwoma czy też trzema kolejnymi ruchami przeciwnika. W ten sposób nie jest unieważniony przepis, który mówi, że jeżeli przeciwnicy są zgodni co do oceny zaistniałej sytuacji, werdykt sędziego jest nieważny.