UKS SPARTA CZYŻOWICE

Rzuty karne

XV. Rzuty karne

1. Rzut karny jest dyktowany w przypadku kiedy któryś z normalnych zawodników (nie bramkarz) przeciwnika (w przypadku zagrywania przywileju dwóch lub trzech kolejnych ruchów przed rozpoczęciem tego przywileju), znajduje się we własnym polu bramkowym (w całości lub częściowo), albo chociaż dotyka linii tegoż pola i zostanie trafiony po regulaminowym ruchu przeciwnika (zawodnika nie bramkarza) krążkiem.

2. Jeżeli zawodnik przed ruchem przeciwnika stoi w pozycji umożliwiającej podyktowanie rzutu karnego według punktu 1 tego postanowienia, a podczas tego ruchu wydostanie się z pola bramkowego wcześniej niż trafi go krążek (tzn. krążek trafi go już poza polem bramkowym) rzutu karnego się nie dyktuje, nawet w przypadku kiedy podczas tegoż ruchu ten sam zawodnik wróci w pole bramkowe i zostanie krążkiem trafiony.

3. Jeżeli wyjściowym punktem krążka przy ruchu według punktu 1 tego postanowienia jest przestrzeń za linią bramkową (lub jeśli krążek tej linii tylko dotyka) albo przestrzeń pola bramkowego (lub jeśli krążek pola bramkowego tylko dotyka), po którejkolwiek stronie boiska, a podczas wykonywania tego ruchu krążek trafi zwykłego zawodnika przeciwnika znajdującego się w pozycji umożliwiającej podyktowanie rzutu karnego, rzutu karnego się nie dyktuje, a gra jest dalej kontynuowana.

4. Odległość jaką pokona krążek, spełniający swoim punktem wyjściowym warunki do podyktowania rzutu karnego przed tym niż trafi zawodnika w pozycji umożliwiającej podyktowanie rzutu karnego jest dowolna

5. W Wypadku, kiedy krążek spełniający swoim punktem wyjściowym warunki do podyktowania rzutu karnego odbije się od zawodnika stojącego w pozycji umożliwiającej podyktowanie rzutu karnego do bramki jego drużyny bramka zostaje uznana, a rzutu karnego się nie wykonuje (nie jest to aktualne w przypadku ruchu bramkarzem patrz postanowienie XII pkt.9, wtedy gra jest kontynuowana tak jak po zdobyciu bramki nieważnej) W wypadku gdy krążek odbije się od zawodnika stojącego w pozycji umożliwiającej podyktowanie rzutu karnego do bramki drużyny przeciwnej (tzn. wykonującej ruch) bramka nie zostaje uznana, a rzut karny zostaje podyktowany (patrz postanowienie IX pkt.4 oraz postanowienie XIV pkt.6), chyba że chodzi o ruch bramkarzem kiedy to bramka jest uznana.

6. Jeżeli zawodnik, który stoi w pozycji umożliwiającej podyktowanie rzutu karnego, jest trafiony krążkiem po nieregulaminowym ruchu, rzutu karnego się nie dyktuje, a gra jest dalej kontynuowana tak jak ma to miejsce po takim ruchu (patrz postanowienie VII pkt.3), po faulu (patrz postanowienie VIII pkt.1), albo bez przerwy (patrz postanowienie XII pkt.14).

7. Jeżeli drużyna po faulu bądź innym wykroczeniu wykonuje dwa lub trzy ruchy i w pierwszym z nich (w przypadku trzech również w drugim ), wepchnie gracza przeciwnika do pozycji umożliwiającej podyktowanie rzutu karnego, a którymś z następnych ruchów podczas wykonywania przywileju trafi tego zawodnika krążkiem gra jest nadal kontynuowana, a rzutu karnego się nie dyktuje. Jeżeli od tak ustawionego gracza, podczas wykonywania przywileju krążek odbije się do bramki drużyny, która przywilej wykonuje bramka zostaje uznana. Jeżeli jednak zawodnik ten pozostanie w polu bramkowym również po zakończeniu wykonywania przywileju, a w dalszej części gry przeciwnik trafi go krążkiem (jeśli nie chodzi o ruch bramkarzem) rzut karny zostaje podyktowany.

8. Jeżeli ruch podczas którego, powstanie prawo do podyktowania rzutu karnego według punktu 1 tego postanowienia, zostanie wykonany jeszcze przed końcem tercji (ewentualnie innej części gry), a krążek trafi gracza w momencie kiedy zabrzmi sygnał kończący tercję (ewentualnie inną część gry) lub po skończeniu tegoż sygnału, rzut karny zostaje podyktowany i wykonany.

9. Rzut karny zostaje podyktowany również w przypadku gdy zagrywamy bramkarza ręką, a przed tym ruchem krążek znajduje się w polu bramkowym (chociaż częścią swojego obwodu) lub dotyka linii wyznaczającej pole bramkowe (patrz postanowienie XII pkt.5.

10. Podyktowany rzut karny wykonuje się zawsze do końca. Również w przypadku kiedy zabrzmi sygnał kończący tercję (ewentualnie inną część gry) lub po skończeniu tegoż sygnału. Zdobyta bramka z tak wykonywanego rzutu karnego zostaje uznana.

11. Ustawienie kamienie (graczy) podczas rzutu karnego jest następujące:

- Bramkarz drużyny przeciwko której rzut karny został podyktowany, musi stać na lini bramkowej w taki sposób aby ta przechodziła przez jego środek. Odległość od słupków jest dowolna.
- Zawodnik wykonujący rzut karny (zawsze zwykły zawodnik) leży (przynajmniej częściowo) w dowolnym miejscu na obwodzie środkowego koła na własnej połowie boiska.· Krążek znajduje się na środku boiska
- Pozostali gracze (kamienie) zostają zdjęte z boiska albo przesunięte w miejsca nieznaczące tzn. do narożnika itp. Ale zawsze tak aby nie miały wpływu na wykonane rzutu karnego. Drużyna wykonująca rzut karny ma prawo żądać całkowitego usunięcia kamieni z boiska, ale musi to zakomunikować przed wykonywaniem rzutu karnego.

12. Wykonanie rzutu karnego wygląda następująco:

- Drużyna wykonująca rzut karny ma do dyspozycji 3 ruchy.
- Przy pierwszym ruchu krążek musi całkowicie opuścić koło środkowe
- Bramka zdobyta pierwszym ruchem jest nieważna.· Żaden z ruchów nie może być wykonany do tyłu nawet po skosie tzn. w kierunku bandy za bramką na swojej połowie.
- Podczas wykonywania rzutu karnego krążek i zawodnik go wykonujący mogą się dotykać bez żadnych ograniczeń bramkowej konstrukcji (jeśli wtedy nie przekroczą linii bramkowej) oraz bocznych band na przestrzeni pomiędzy liniami bramkowymi.
- Bramka samobójcza zdobyta podczas wykonywania rzutu karnego jest nieważna.

13. Wykonywanie rzutu karnego zostaje zakończone gdy zostanie zdobyta regulaminowa bramka lub jeśli rzut karny jest nieudany. Rzut karny jest nieudany wtedy gdy:

- Krążek po pierwszym ruch nie opuści całkowicie koła środkowego.
- Pierwszym ruchem zostanie zdobyta bramka.
- Krążek dotknie bramkarza, a podczas tego samego ruchu nie padnie bramka.
- Krążek przekroczy po którejkolwiek stronie linię bramkową obok lub dotknie tej linii.
- Zawodnik wykonujący rzut karny wyprzedzi krążek w taki sposób, że jego oś jest bliżej bramki niż oś krążka.
- Trener wykona nieregulaminowy ruch. Te nieregulaminowy ruch nie jest karany według postanowienia VII pkt.3 i 4. Wyjątkiem jest powtórzenie rzutu karnego w wypadku pierwszego pociągnięcia zgodnie z postanowieniem VII pkt.3c
- Zawodnik wykonujący rzut karny fauluje bramkarza. Taki faul nie jest jednak karany według postanowienia VIII pkt.1
- Trener wykona ruch do tyłu
- Krążek wpadnie do bramki wykonującej rzut karny.

14. Po rzucie karnym grę w podstawowym ustawieniu rozpoczyna zawsze ten przeciwko któremu rzut karny był podyktowany.

15. Gracz wykonujący rzut karny czy to w meczu czy też podczas serii rzutów karnych decydujących o zwycięzcy meczu, nie ma prawa wykonywać żadnych „próbnych” ruchów, jeżeli tak zrobi rzutu karnego się nie wykonuje. Dotyczy to całego boiska.

16. Na turniejach rozgrywanych systemem K.O. w wypadku remisu również po dogrywce która trwa 3 minuty, o zwycięzcy meczu decydują rzuty karne (patrz postanowienie III pkt.3) wykonywane w następujący sposób:

- Sędzia spotkania poprosi do sędziowania kolejnych dwóch sędziów, przy czym decyduje zdanie większości sędziów.
- Los decyduje o tym, która drużyna rozpoczyna serię rzutów karnych (rozpoczęcia tercji czy też dogrywki nie ma w tym wypadku znaczenia).
- Obie drużyny wykonują naprzemiennie po jednym rzucie karnym.
- W pierwszej serii (przy zachowaniu regularnych zmian) do dyspozycji są 3 rzuty karne. Wygrywa drużyna, która zdobędzie więcej bramek.
- Jeżeli zwycięzca jest znany wcześniej niż przed zakończeniem serii, pozostałych rzutów karnych się nie wykonuje.
- Jeżeli pierwsza seria nie wskaże zwycięzcy kontynuuje się (zachowując kolejność) wykonywanie rzutów karnych naprzemiennie w seriach po jednym rzucie karnym. Wygrywa drużyna, która jako jedyna w serii zdobędzie bramkę.

17. Jeśli drużyna, która rzut karny wykonuje po regulaminowym czasie gry na podstawie punktu 16 niniejszego postanowienia wykona według większości sędziów tzw. pociągnięcie rzut karny jest odwołany bez wcześniejszego upomnienia.

18. W wypadku kiedy ma miejsce strzelanie rzutów karnych decydujących o zwycięzcy meczu, na jeden rzut karny obowiązuje limit czasu, który wynosi 15 sekund (liczony od wykonania pierwszego ruchu aż do ostatniego).