UKS SPARTA CZYŻOWICE

Bramki

XIV. Bramki

1. Każdy krążek, który po regulaminowym ruchu przekroczy linię bramkową ponad połową swojego obwodu jest uznany jako bramka. Ponad połową swojego obwodu krążek przekracza linię bramkową wtedy, gdy chociaż dotyka pomocniczej linii bramkowej.

2. W przypadku krążka który jest ustawiony pod skosem lub prostopadle nie musi się on stykać z linią pomocniczą. W takim wypadku decyduje położenie krążka względem podstawowej linii bramkowej.

3. Jeżeli krążek dotknie bramkarza albo innego zawodnika, który znajduje się za pomocniczą linią bramkowa jest również uznana bramka.

4. Bramka zdobyta na końcu tercji albo innej części gry jest ważna wtedy, gdy ruch powodujący zdobycie bramki został wykonany jeszcze przed syreną kończącą daną część meczu. Czas jaki potem jest potrzebny do tego aby krążek znalazł się w bramce nie ma znaczenia.

5. Jeżeli podczas jednego ruchu krążek wpadnie do obydwóch bramek, uznana zostanie ta, którą zdobyto jako pierwszą. Według tego czy była ważna czy też nie postępujemy później.

6. Bramka samobójcza jest ważna zawsze (tzn. zdobyta po faulu, nieregulaminowym ruchu, bezpośrednio z rozegrania itp.), za wyjątkiem:

· Jeżeli został zdobyty podczas wykonywania rzutu karnego (patrz postanowienie XV pkt.12)
· Jeżeli w ramach jednego ruchu krążek dostał się najpierw do bramki przeciwnika (patrz postanowienie XIV pkt.5)
· Jeżeli krążek odbije się do własnej bramki od zawodnika przeciwnika, umieszczonego w jego polu bramkowym w pozycji umożliwiającej podyktowanie rzutu karnego (patrz postanowienie IX pkt.4), za wyjątkiem ruchu bramkarzem kiedy to bramka jest uznana.

Po zdobyciu bramki (ważnej bądź też nie) oraz po przyznaniu bramki technicznej wznowienie gry następuje zawsze w podstawowym ustawieniu (patrz postanowienie V pkt.3 i 4)