UKS SPARTA CZYŻOWICE

Gra bramkarza

XII Gra bramkarza

1. Podstawowe ustawienie bramkarza to ustawienie na linii bramkowej. Linia ta przechodzi przez środek kamienia (bramkarza), natomiast odległość od słupków jest taka sama (pomiędzy bramkarzem, a słupkiem mieści się krążek zgodnie z postanowieniem IV pkt.1

2. Jeżeli bramkarz znajduje się w innej niż podstawowa pozycji w polu bramkowym lub przynajmniej częściowo dotyka obwodu pola bramkowego, może go trener przesunąć ręką z powrotem do pozycji podstawowej, czynność ta jest uważana jako ruch. Poza polem bramkowym można przesuwać bramkarza tylko hokejką.

3. Jeżeli trener podczas ustawiania bramkarza ręką ustawi go nieprawidłowo (tzn. inaczej niż opisuje to postanowienie XII pkt.1) przeciwnik ma prawo wymagać (bezpośrednio lub poprzez sędziego) korekty ustawienia bramkarza do właściwej pozycji, jednak wymagać tego można wyłącznie zaraz po złym ustawieniu bramkarza przez przeciwnika a przed swoim ruchem. Żadne inne późniejsze protesty nie będą uwzględniane. To samo dotyczy złego ustawienia bramkarza przed rozegraniem w podstawowym ustawieniu (patrz postanowienie IV pkt.5)

4. Jeżeli trener podczas ustawiania bramkarza ręką ustawi go nieprawidłowo (tzn. inaczej niż opisuje to postanowienie XII pkt.1), a przeciwnik nie zażąda korekty ustawienia, gra (lub rozpoczęcie gry) jest kontynuowana. W takiej sytuacji trener źle ustawionego bramkarza nie ma prawa korygować jego ustawienia (chyba że wykorzystując swój ruch). W takiej sytuacji bramka zdobyta z powodu źle ustawionego bramkarza jest ważna.

5. Jeżeli jednak ma miejsce sytuacja że przed korektą ustawienia bramkarza, który spełnia warunki wymienione w punkcie 2, krążek znajduje się polu bramkowym (lub częściowo dotyka tegoż pola), to wtedy nie ma możliwości ustawienia bramkarza w pozycji podstawowej ręką. W takiej sytuacji można grać tylko hokejką. Za złamanie tego przepisu jest podyktowany rzut karny przeciwko drużynie, która ten przepis złamała lub w przypadku złamania tego przepisu przeszkodzi w zdobyciu ewidentnej bramki, zostaje przyznana bramka techniczna na korzyść przeciwnika.

6. Bramkarz może faulować (bezpośrednio i pośrednio tzn. wprawieniem w ruch swojego zawodnika) wszystkich zawodników przeciwnika, którzy znajdują się w się polu bramkowym (lub częściowo dotykają tegoż pola). Przepis ten jest aktualny nawet w przypadku kiedy bramkarz przed ruchem znajduje się poza własnym polem bramkowym. Przepis ten nie dotyczy faulu hokejką i ręką.

7. Zawodnika przeciwnika, który przed ruchem bramkarza znajduje się przed jego polem bramkowym, bramkarz (bezpośrednio i pośrednio tzn. wprawieniem w ruch swojego zawodnika) nie może faulować, bez względu na to czy bramkarz przed ruchem stoi w polu bramkowym czy też przed nim. Jeżeli jednak sfauluje to wtedy jest to karane tak samo jak faul każdym innym zawodnikiem, jednak w miejsce faulującego bramkarza zostaje wykluczony inny zawodnik faulującej drużyny wyznacza go trener). Natomiast jeśli bramkarz wprawi w ruch zawodnika przeciwnej drużyny znajdującego się w jego polu bramkowym, a ten bez dotknięcia neutralnego przedmiotu dotknie kolejnego swojego zawodnika to wtedy faulu nie ma.

8. Bramkarz może (bezpośrednio i pośrednio tzn. wprawieniem w ruch któregokolwiek zawodnika obu drużyn) grać tylko krążkiem który znajduje się (przynajmniej częściowo tzn. dotyka linii) w jego tercji obronnej. Za złamanie tej zasady należy się przeciwnikowi przywilej rozegrania dwóch kolejnych ruchów.

9. Bramkarz (którym wykonuje się ruch) nie może (bezpośrednio i pośrednio tzn. wprawieniem w ruch któregokolwiek zawodnika obu drużyn) zdobyć bramki. Jeżeli jednak tak się stanie, bramka nie zostje uznana. Zdobycie takiej bramki powoduje to że krążek rozgrywa w podstawowym ustawieniu drużyna która taką bramkę zdobyła a przeciwnikowi przysługuje przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów.

10. Jeżeli bramkarz (bezpośrednio lub pośrednio) zagra krążkiem, który znajduje się poza terenem wyznaczonym w punkcie 8 tego postanowienia i jednocześnie zdobędzie bramkę według punktu 9 tego postanowienia to wtedy zdobycie takiej bramki powoduje to że krążek rozgrywa w podstawowym ustawieniu drużyna, która taką bramkę zdobyła, a przeciwnikowi przysługuje przywilej wykonywania trzech kolejnych ruchów.

11. Jeżeli bramkarz (bezpośrednio lub pośrednio) zagra krążkiem, a krążek podczas tego ruchu trafi zawodnika przeciwnika który stoi we własnym polu bramkowym rzutu karnego się nie dyktuje, a gra jest normalnie kontynuowana.

12. Na obydwu typach stołów bramkarz, żeby bronić musi przykrywać linię bramkową w taki sposób aby w danym miejscu nie było jej widać. Jeżeli bramkarz lub inny zawodnika znajduje się za linią bramkową do pozycji „nie broniącego” bramka jest uważana za pustą. Jeżeli podczas gry krążek dotknie w ten sposób ustawionego bramkarza zostaje uznana bramka. To samo dotyczy wszystkich innych zawodników.

13. Jeżeli bramkarz przed ruchem znajduje się w jakiejkolwiek innej pozycji niż ta opisana w punkcie 12 tego postanowienia (tzn. gdziekolwiek na boisku), a podczas ruchu zostanie wepchnięty za linię bramkową i w tym samym ruchu trafiony krążkiem bramka nie zostanie uznana pod warunkiem że krążek odbije się z powrotem w boisko. W takiej sytuacji gra jest normalnie kontynuowana. To samo dotyczy wszystkich innych zawodników. Jeżeli jednak bramkarz lub inny zawodnik pozostanie w tej pozycji w dalszej części gry i zostanie trafiony krążkiem bramka zostanie uznana.