UKS SPARTA CZYŻOWICE

Aktywność w grze

XI Aktywność w grze

1. W wypadku kiedy wszyscy zawodnicy jednej drużyny opuszczą połowę przeciwnika (tzn. znajdują się na własnej połowie, dotykają lini środkowej lub środkowego koła na połowie przeciwnika), jest obowiązkiem przeciwnika rozegrać krążek tak aby ten w pięciu swoich ruchach opuścił jego własną połowę.

2. W wypadku kiedy taktykę o której mowa w punkcie 1 wykorzysta drużyna przegrywająca, przeciwnik ma obowiązek rozegrać krążek tak aby ten w czterech swoich ruchach opuścił jego własną połowę.

3. Drużyna która ma zamiar skorzystać z przepisu o aktywnej grze ma obowiązek głośnego i wyraźnego liczenia ruchów przeciwnika zaraz po tym jak przeciwnik dany ruch wykona. Jeżeli drużyna przestaje liczyć ruchy, wtedy przeciwnik nie ma już obowiązku wyprowadzenia krążka z własnej połowy.

4. Za wyprowadzony krążek uważa się taki, który zatrzyma się na połowie przeciwnika, dotyka lini środkowej lub powierzchni albo obwodu koła środkowego na własnej połowie, albo taki który odbije się z powrotem od bandy za bramką przeciwnika, od konstrukcji tej bramki albo od bramkarza drużyny przeciwnej i zatrzyma się na własnej połowie boiska. Krążek który odbije się na połowie przeciwnika od kamieni (graczy) w polu z powrotem na własną połowę nie jest uznany jako krążek wyprowadzony z własnej połowy, za wyjątkiem zawodnika który stoi w pozycji która powoduje podyktowanie rzutu karnego (patrz postanowienie XV). W takim wypadku jeżeli zostały spełnione wszystkie warunki powodujące jego podyktowanie zostaje on podyktowany i wykonany.

5. Przed ostatnim liczonym ruchem może zawodnik drużyny która liczy ruchy wjechać na połowę przeciwnika w celu blokowania i tym samym utrudnienia wyprowadzenia krążka. Nie może jednak (bezpośrednio czy też pośrednio poprzez któregokolwiek z innych zawodników obu drużyn) dotknąć krążka. Jeżeli krążek zostanie dotknięty przestaje obowiązywać konieczność wywiezienia krążka przez przeciwnika.

6. W wypadku gdy zawodnik drużyny która liczy ruchy wjedzie na połowę przeciwnika wcześniej niż przed ostatnim liczonym ruchem przestaje obowiązywać konieczność wywiezienia krążka przez przeciwnika.

7. W wypadku kiedy drużyna licząca sfauluje podczas wykonywania przepisu o aktywnej grze, liczenie zostaje zakończone, a grę kontynuuje się tak jak ma to miejsce w wypadku faulu (patrz postanowienie VIII pkt.1)

8. Jeżeli podczas wykorzystania taktyki według punktu 1 lub 2 drużyna której ruchy są liczone przesunie podczas wykonywania ruchu zawodnika lub zawodników przeciwnika na swoją połowę (wcześniej niż przed ostatnim ruchem) może drużyna która liczy ruchy kontynuować liczenie tylko wtedy jeśli swoim następnym ruchem spowoduje powrót swojego zawodnika lub zawodników na własna połowę.

9. W przypadku kiedy drużyna która ma obowiązek wyprowadzić krążek nie spełni tego wymogu wykluczony zostaje zawodnik którym wykonywany był ostatni liczony ruch, a przeciwnikowi należy się przywilej rozegrania dwóch kolejnych ruchów. Jeżeli jednak drużyna która ma obowiązek wyprowadzić krążek ma do dyspozycji tylko trzech zawodników plus bramkarz nie wyklucza się żadnego zawodnika ale przeciwnikowi należy się przywilej rozegrania dwóch kolejnych ruchów.

10. W przypadku kiedy drużyna podczas wykonywania ostatniego ruchu, którym ma obowiązek wyprowadzić krążek (według punktu 1 i 2) dopuści się faulu i jednocześnie krążka nie wyprowadzi, wykluczony zostaje zawodnik który spowodował faul, a przeciwnikowi należy się przywilej rozegrania trzech kolejnych ruchów. (patrz postanowienie VIII pkt.6)