UKS SPARTA CZYŻOWICE

Wykluczenia i powrót wykluczonych zawodników do gry

X Wykluczenia i powrót wykluczonych zawodników do gry

1. Za FAUL (patrz postanowienie VIII pkt.1), PRZEDWCZESNY RUCH (patrz postanowienie VII pkt.3b) oraz za złamanie przepisu o aktywności w grze (patrz postanowienie XI pkt.8) zostaje wykluczony zawodnik drużyny która przewinienie spowodowała. Wykluczenia dokonuje sędzia a to tak że zdejmuje z boiska jeden kamień (gracza) ewentualnie może wskazać którego gracza trzeba usunąć (za wyjątkiem sytuacji kiedy wykluczonego zawodnika wskazuje trener), a trener go usuwa.

2. Ilość zawodników w polu nie może być nigdy mniejszy niż 3. W sytuacji kiedy drużyna ma na boisku oprócz bramkarza już tylko trzech zawodników i popełni wykroczenie karane wykluczeniem, wtedy wykluczony zawodnik zostaje usunięty z boiska (odłożona kara) a w jego miejsce wraca pierwszy z wykluczonych wcześniej zawodników. Powrót wykluczonego zawodnika przebiega w ten sposób, że kładziemy kamień (gracza) w pół okręgu wyznaczonym na środkowej linii. Tym zawodnikiem można w dalszej części gry dowolnie grać.

3. Jeżeli podczas gry niepełną ilością zawodników którakolwiek drużyna zdobędzie uznaną bramkę, może do gry powrócić jeden wykluczony zawodnik każdej z drużyn. Jeżeli jednak któraś z drużyn była ukarana wykluczeniem więcej niż dwóch zawodników to w takim przypadku zawodnik tej drużyny po zdobyciu uznanej bramki nie wraca do gry. Powrót do gry jest możliwy dopiero wtedy, kiedy ilość zdobytych bramek zrówna się z ilością odłożonych kar.

4. Koniec tercji, albo innej części gry anuluje wszystkie kary i odłożone kary. To znaczy że każdą część gry obie drużyny rozpoczynają z kompletem zawodników, bez względu na to ile razy podczas poprzedniej części gry drużyna była karana wykluczeniem.