UKS SPARTA CZYŻOWICE

Rozegranie przywileju dwóch i trzech kolejnych ruchów

IX Rozegranie przywileju dwóch i trzech kolejnych ruchów

1. Jeżeli drużyna po faulu lub innym przewinieniu przeciwnika ma przywilej zagrywania dwóch lub trzech kolejnych ruchów, a wykonując pierwszy (w przypadku trzech ruchów również drugi) popełni faul wtedy faulujący zawodnik jest wykluczony. Przywilej dodatkowego ruchu (dotyczy obu drużyn) jest anulowany, a gra toczy się nadal normalnym trybem tzn. po jednym ruchy na przemian Podobnie Przywilej dodatkowego ruchu (dotyczy obu drużyn) jest anulowany w przypadku innych przewinień karanych dwoma lub trzema kolejnymi ruchami przeciwnika.

2. Jeżeli drużyna po faulu lub innym przewinieniu przeciwnika ma przywilej zagrywania dwóch lub trzech kolejnych ruchów, a wykonując ostatni popełni faul wtedy faulujący zawodnik jest wykluczony, a przeciwnikowi przysługuje przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów.

3. Jeżeli drużyna po faulu lub innym przewinieniu przeciwnika ma przywilej zagrywania dwóch lub trzech kolejnych ruchów, a wykonując pierwszy (w przypadku trzech ruchów również drugi) dotknie krążkiem gracza przeciwnika, który znajduje się w polu bramkowym przed rozegraniem przywileju dodatkowych ruchów (przez co istnieje możliwość zagrywania rzuty karnego patrz postanowienie XV pkt.1) zostaje zastosowany przywilej korzyści i drużyna może (ale nie musi) dokończyć drugi ewentualnie trzeci ruch. Jeżeli podczas przywileju korzyści zdobyta zostanie bramka jest ona uznana (dotyczy również bramek samobójczych), a rzutu karnego się nie wykonuje. Jeżeli drużyna podczas przywileju korzyści fauluje lub wykona inny nieregulaminowy ruch, przywilej korzyści jest anulowany, rzutu karnego się nie wykonuje a drużyna jest ukarana według sposobu przewinienia (patrz postanowienia VII i VIII). Jeżeli drużyna podczas przywileju korzyści nie zdobywa bramki i nie fauluje oraz nie wykona innego nieregulaminowego ruchu, wykonuje się rzut karny.

4. Jeżeli drużyna po faulu lub innym przewinieniu przeciwnika ma przywilej zagrywania dwóch lub trzech kolejnych ruchów, i w którymkolwiek z nich trafi zawodnika stojącego w polu bramkowym w taki sposób że krążek odbije się do bramki drużyny która ma przywilej wykonuje bramka nie zostaje uznana i zostaje podyktowany rzut karny. Powyższe jest nieważne w przypadku bramkarza, kiedy to tak zdobyta bramka zostaje uznana a rzutu karnego niema.

5. Jeżeli drużyna po faulu lub innym przewinieniu przeciwnika ma przywilej zagrywania dwóch lub trzech kolejnych ruchów, a wykonując pierwszy (w przypadku trzech ruchów również drugi) wepchnie gracza przeciwnika w pole bramkowe do pozycji za którą można podyktować rzut karny i którymkolwiek następnym ruchem podczas zagrywania przywileju krążkiem trafi tego zawodnika, gra jest kontynuowana bez przerwy a rzutu karnego się nie dyktuje. Jeżeli w ten sposób ustawionego w polu bramkowym zawodnika trafi krążek w taki sposób że odbije się on do bramki drużyny która ma przywilej wykonuje bramka zostaje uznana. Jeśli jednak zawodnik ten zostanie w polu bramkowym po rozegraniu przywileju a w dalszej części gry zostanie trafiony przez przeciwnika krążkiem (chyba że ruch wykonuje bramkarz) rzut karny zostaje podyktowany.

6. Jeżeli drużyna po faulu lub innym przewinieniu przeciwnika ma przywilej zagrywania dwóch lub trzech kolejnych ruchów, a wykonując pierwszy (w przypadku trzech ruchów również drugi) wepchnie bramkarza przeciwnika lub innego zawodnika za linię bramkową do pozycji „nie broniącego” bramka jest uważana za pustą. Jeżeli podczas zagrywania przywileju krążek dotknie w ten sposób ustawionego bramkarza lub innego zawodnika zostaje uznana bramka. To samo dotyczy dalszej części gry (patrz postanowienie XII pkt.13).

7. Jeżeli drużyna po faulu lub innym przewinieniu przeciwnika ma przywilej zagrywania dwóch lub trzech kolejnych ruchów, a przeciwnik w jakikolwiek sposób uniemożliwi rozegranie przywileju ewentualnie w jakikolwiek sposób podczas wykonywania przywileju bierze udział w grze, zostaje przyznana bramka techniczna na korzyść drużyny które przywilej wykonywało.

8. Jeżeli ma miejsce faul lub inne przekroczenie przepisów, a syrena końcowa zakończy tercję lub inną część gry jeszcze przed rozegraniem przywileju, to w takim przypadku przywileju się nie wykonuje. Jeżeli syrena końcowa zakończy tercję lub inną część gry podczas wykonywania przywileju to wtedy jego zagrywanie zostaje przerwane i zakończone.