UKS SPARTA CZYŻOWICE

Faule

VIII Faule

1. Za FAUL uważa się:

a. FAUL BEZPOŚREDNI; w przypadku kiedy kamień (gracz) podczas ruchu zderzy się z kamieniem przeciwnika bez wcześniejszego lub równoczesnego kontaktu z neutralnym obiektem. Za ten faul wykluczony jest zawodnik który faulował, a przeciwnikowi należy się przywilej rozegrania dwóch kolejnych ruchów. Jeżeli faulującym zawodnikiem jest bramkarz jest wykluczony dowolny zawodnik z faulującej drużyny którego wskaże jego trener.

b. FAUL POPRZEZ ZAWODNIKA; w przypadku kiedy kamień (gracz) podczas ruchu wprowadzi w ruch innego zawodnika swojej drużyny bez wcześniejszego kontaktu z neutralnym obiektem, a ten z kolei zderzy się z kamieniem przeciwnika bez wcześniejszego lub równoczesnego kontaktu z neutralnym obiektem. To samo jest aktualne w przypadku jeszcze dłuższych łańcuszków graczy którzy się wzajemnie zderzają bez wcześniejszego kontaktu z neutralnym obiektem Za ten faul wykluczony jest zawodnik który faulował jako pierwszy, a przeciwnikowi należy się przywilej rozegrania dwóch kolejnych ruchów. Jeżeli faulującym zawodnikiem jest bramkarz jest wykluczony dowolny zawodnik z faulującej drużyny którego wskaże jego trener.

c. FAUL HOKEJKĄ; ma miejsce w przypadku kiedy trener podczas swojego ruchu dotknie kamienia (gracza) przeciwnika hokejką. Za ten faul wykluczony jest zawodnik którym trener grał lub zawodnik który znajduje się najbliżej miejsca w którym miało miejsce złamanie przepisów za wyjątkiem jest bramkarza w miejsce którego jest wykluczony dowolny zawodnik z faulującej drużyny którego wskaże jego trener. Natomiast przeciwnikowi należy się przywilej rozegrania dwóch kolejnych ruchów.

FAUL RĘKĄ; ma miejsce w przypadku kiedy trener podczas swojego ruchu dotknie kamienia (gracza) przeciwnika ręką lub inną częścią ciała, ubrania itp. Za ten faul wykluczony jest zawodnik którym trener grał lub zawodnik który znajduje się najbliżej miejsca w którym miało miejsce złamanie przepisów za wyjątkiem jest bramkarza w miejsce którego jest wykluczony dowolny zawodnik z faulującej drużyny którego wskaże jego trener. Natomiast przeciwnikowi należy się przywilej rozegrania dwóch kolejnych ruchów.

NEUTRALNY OBIEKT (PRZEDMIOT) to: banda, krążek, konstrukcja i siatka bramki.

2. FAULU NIE MA gdy:

a. Jako faul nie uważa się ruchu w przeciwnika na którym leży krążek (w jakiejkolwiek pozycji tzn. prostopadle, równolegle lub pod skosem) albo w przeciwnika który leży na krążku (również w jakiejkolwiek pozycji), a który pokrywa się z krążkiem chociaż częścią swojej powierzchni. Powyższe jest nieważne w przypadku faulu ręką lub hokejką.

b. Jako faul nie uważa się również ruchu własnym zawodnikiem na którym leży zawodnik przeciwnika (w jakiejkolwiek pozycji) albo własnym zawodnikiem który (w jakiejkolwiek pozycji) leży na zawodniku przeciwnika pomimo tego że w tym przypadku zawodnik przeciwnika zostanie wprowadzony w ruch. Powyższe jest nieważne w przypadku faulu ręką lub hokejką. Nie wolno jednak do tak ustawionych zawodników uderzać bez wcześniejszego kontaktu z neutralnym obiektem innym swoim zawodnikiem ponieważ zostanie to uznane jako faul.

c. Podpunkty a i b są nieważne w przypadku gdy zawodnik przeciwnika w normalnej pozycji (na leżąco) krążek lub przeciwnika tylko dotyka. Uderzenie w tak stojącego zawodnika przeciwnika bez wcześniejszego kontaktu z neutralnym obiektem zostanie uznane jako faul.

d. Jeżeli drużyna popełni faul podczas ruchu, którym miała rozegrać krążek według postanowień o aktywności w grze, a przez co krążka nie rozegra (patrz postanowienie XI pkt.10) wykluczony zostaje z gry faulujący zawodnik, a przeciwnikowi należy się przywilej rozegrania trzech kolejnych ruchów. Ten przepis jest ważny również w przypadku innego złamania przepisów za (które należy się przeciwnikowi przywilej rozegrania dwóch kolejnych ruchów) a do którego doszło równocześnie z faulem.

e. W wypadku kiedy drużyna podczas jednego ruchu popełni więcej niż jedno przewinienie (złamanie przepisów) kary za te przewinienia się sumują. Wykluczenie zawodnika i przywilej trzech ruchów przeciwnika jest jednak najwyższym wymiarem kary jaki podczas gry może spotkać drużynę która przepisy złamała, również w przypadku kiedy owa drużyna dopuści się dwóch i więcej przekroczeń przepisów (za które przeciwnikowi przysługuje prawo dwóch kolejnych ruchów), a do którego doszło równocześnie z faulem.