UKS SPARTA CZYŻOWICE

Schemat rozgrywania meczu

VI Schemat rozgrywania meczu

1. Po rozpoczęciu gry każda drużyna na zmianę wykonuje po jednym ruchu (za wyjątkiem przewinienia karanego dwoma lub trzema ruchami oraz rzutu karnego)

2. Wszystkie ruchy muszą być wykonane kijem hokejowym. Wyjątek stanowi ustawienie bramkarza w pozycji wyjściowej które możemy wykonać ręką (patrz postanowienie XII pkt.2)

3. Jeżeli krążek lub którykolwiek z kamieni biorących udział w grze ustawi się na krawędzi (pionowo lub pod skosem) oparty o bandę lub inny przedmiot, grę kontynuujemy z tej pozycji. Nie wolno dotykać kamienia (gracza) ręką. Położenie kamienia hokejką jest uważane jako ruch. W przypadku złamania tego przepisu przez któregoś z trenerów tzn. położenie kamienia ręką, sędzia ustawia kamień z powrotem w pozycji poprzedzającej ruch, trener wykonuje prawidłowy ruch kijem a następnie przeciwnik ma prawo do wykonania dwóch kolejnych ruchów. Wyjątkiem jest krążek który znajduje się na bramce w taki sposób że żadną swoją częścią nie dotyka boiska. Krążek znajdujący się w takiej pozycji sędzia kładzie na boisku (zawsze za bramką) na lini prostopadłej względem bandy za bramką oraz bramki na wysokości pozycji w której krążek znajdował się na bramce. Krążek musi dotykać krawędzią konstrukcji bramki. Jeżeli na bramce zostanie któryś z kamieni (graczy) nie dotykając przy tym boiska nie można go dotykać ręką, lecz trzeba zagrać go hokejką, to zagranie uważane jest za ruch drużyny. W przypadku złamania tego przepisu przez któregoś z trenerów (tj. zdjęcie kamienia (gracza) ręką z bramki) sędzia ustawia kamień z powrotem w pozycji poprzedzającej ruch, trener wykonuje prawidłowy ruch kijem a następnie przeciwnik ma prawo do wykonania dwóch kolejnych ruchów.

4. W wypadku kiedy kamień (gracz) leży na boisku do góry nogami, odwrócić go może tylko sędzia i to w taki sposób że po odwróceniu kamień zostaje w tym samym miejscu. Jeżeli sędzia nie odwróci kamienia natychmiast, trener napomina sędziego aby ten odwrócił dany kamień. Trener nie może kamienia odwracać osobiście. Jeżeli jednak odwróci kamień sam to wtedy to zagranie uważane jest za ruch drużyny, a w takim przypadku przeciwnik ma prawo do wykonania dwóch ruchów.

5. Jeżeli krążek lub którykolwiek z kamieni (graczy) opuści teren boiska powraca na nie w tym samym miejscu w którym go opuścił. Musi przy tym dotykać bandy. To zadanie wykonuje sędzia bezpośrednio albo wskazując dokładne miejsce w którym obiekt ma powrócić do gry.

6. Ze względu na zachowanie płynności gry lub ewentualnie jej przyspieszenia dozwolone jest (nie jest to obowiązkiem) położenie na boisku nowego krążka. Jeżeli którykolwiek trener skorzysta z tej możliwości i położy swój nowy krążek na boisku, przeciwnik ani sędzia nie ma prawa tego zabronić i musi kontynuować grę. Aby zapobiec późniejszym sporom w takiej sytuacji można (jest to wskazane) wcześniej przygotować zapas krążków który zatwierdzi sędzia lub przeciwnik.