UKS SPARTA CZYŻOWICE

Czas gry

Czas gry

1. Regulaminowy czas gry wynosi 3 x 6 minut tzn. trzy tercje po sześć minut.

2. Na turniejach rozgrywanych systemem KO w przypadku nie roztrzygięcia wyniku spotkania następuje 3 minutowa dogrywka.Jeżeli jedna drużyna strzeli gola następuje zakończenie meczy ponieważ obowiązuje zasad tzw. "nagła śmierć".

3. Jeżeli po upływie ustalonego czasu wynik nie został rozstrzygnięty, wtedy o wyniku meczu decydują rzuty karne.

4. Wyjątek od punktu 2, 3 występuje w przypadku meczu finałowego. Jeżeli w regulaminowym czasie gry wynik nie zostanie rozstrzygnięty rozpoczyna się 3 minutowa dogrywka, a jeżeli to nie wystarcza, przedłużamy jeszcze o kolejne 6 minut. Jeżeli w dogrywce o łącznym czasie 9 minut wynik nie zostanie rozstrzygnięty należy przejść do rzutów karnych po pięć na każdej stronie, a jeżeli wyniknie taka potrzeba to później po jednym rzucie karnym aż do rozstrzygnięcia wyniku.

5. Pomiędzy tercjami jest 30 sekundowa przerwa, w trakcie której zawodnicy zamieniają się połowami i ustawiają swoją drużynę.

6. Wszystkie tercje i pozostałe części gry sygnalizowane są dźwiękiem.

7. W trakcie przerw gracz może oddalić się od stołu na odległość pozwalającą powrócić mu na czas rozpoczęcia gry. Nie przestrzeganie tej zasady jest karane.