UKS SPARTA CZYŻOWICE

Skład drużyn

II Skład drużyn

1. Każda drużyna składa się z 7 zawodników (krążków) w identycznych koszulkach: 1 bramkarz, 5 zawodników w polu oraz 1 rezerwowy w przypadku Power Play lub innych nieprzewidzianych sytuacji.

2. W przypadku kiedy drużyny występują w podobnych koszulkach należy dokonać zmiany zawodników lub koszulek. ostateczna decyzja należy do sędziego.

3. Każdy zawodnik powinien mieć do dyspozycji przynajmniej dwie drużyno o innych kolorach koszulek. W przypadku spotkania się zawodników mających drużyny o identycznych kolorach musi jeden z nich wymienić swych zawodników. Jeżeli nie mogą dojść do porozumienia o wymianie decyduje los.