UKS SPARTA CZYŻOWICE

Pole gry oraz podstawowy sprzęt

I. Pole gry oraz podstawowy sprzęt

1. Powierzchnia gry jest drewniana o wewnętrznym wymiarze 1216 X 596 z tolerancją +/-6 mm.

2. Powierzchnia gry jest ograniczona bandami. wysokość band wynosi 22-30 mm. Szerokość band 18-22 mm. Pomiędzy powierzchnią gry a dolną częścią band jest szczelina 1-2 mm. Narożniki są zaokrąglone na długość promienia 100-110 mm.

3. Na powierzchni gry wyznaczone są następujące linie:

a) środkowa linia czerwonego koloru o grubości 10 mm, dzielącą powierzchnię na dwie połowy z wyznaczonym punktem oznaczającym środek powierzchni.
b) dwie niebieskie linie o grubości 10 mm, wyznaczające ćwiartki powierzchni gry.
c) dwie podstawowe bramkowe linie czerwone o grubości 0,5-2 mm, w odległości 110 mm od bandy.
d) dwie pomocnicze bramkowe linie czerwone o grubości 0,5-2 mm, wyłącznie wewnątrz bramki w odległości 8-9 mm od podstawowych linii bramkowych w kierunku tylnej bandy.
e) dwa pola bramkowe, ograniczone czerwoną linią o grubości 0,5-2 mm, o długości 60 mm i szerokości 120 mm umieszczone przed bramkami. do części pola bramkowego zaliczamy również wewnętrzną część bramki.
f) środkowy okrąg oznaczony czerwoną linią o grubości 0,5-2 mm o promieniu 100 mm. Na nim wyznaczone jest sześć punktów w celu podstawowego ustawienia zawodników. Dwa środkowe umieszczone są na głównej osi boiska, a pozostałe na przeciwległych miejscach na środkowym kręgu.
g) na jednym boku przy bandzie w środkowej części boiska znajduje się półokrąg oznaczony czerwoną linią o grubości 0,5-2 mm i promieniu 50 mm.

4. Po obu stronach bramkowych linii umieszczone są bramki, ich środkiem przechodzi oś dzieląca boisko na pół. Tylna część bramki oddalona jest od bandy o 50 mm. Wewnętrzne rozmiary bramki, wysokość 50 mm, szerokość 80 mm, głębokość 45-50 mm. bramka posiada metalową ramę, a na jej pomocniczej konstrukcji umieszczona jest wolno spływająca siatka.

5. Hokejki, używane w grze są jednakowe i mają następujące parametry:

  • wysokość trzonka - 113mm - 117mm